Integracja firmowa – grupa 10-40 osób, co 15 osoba udział w imprezie gratis…