Zasady bezpieczeństwa

Zasady Bezpieczeństwa

WSZYSCY GRACZE UCZESTNICZĄCY W GRZE, BĄDŹ JĄ OBSERWUJĄCY MUSZĄ PRZESTRZEGAĆ TYCH ZASAD.
JAKIEKOLWIEK ICH NARUSZENIA SPOWODUJE USUNIĘCIE GRACZA Z POLA GRY.

 • A. Gogle muszą być założone przez cały czas gry.
 • B. Nie strzelaj w szyję i głowę.
 • C. Strzelaj tylko i wyłącznie na polu gry.
  Na wszystkich terenach poza polem gry wszystkie markery muszą być zabezpieczone.
 • D. Pod żadnym pozorem nie wspinaj się na jakiekolwiek budowle
 • E. Unikaj kontaktu fizycznego
 • F. Nie wnoś żadnego niebezpiecznego sprzętu żadnych urządzeń, materiałów pirotechnicznych lub eksplodujących.
 • O wszelkim sprzęcie który wnosisz poinformuj operatora.
 • G. Unikaj ryzyka
 • H. Nie odkręcaj butli Co2, ani żadnej części wypożyczonej broni.
 • I. Nie strzelaj na oślep, strzelaj tylko w cel który widzisz.
 • J. Nie strzelaj do zwierząt
 • K. Nie pal na polu gry, nie pij alkoholu podczas rozgrywek, nie zażywaj narkotyków
 • I. innych środków odurzających.
  Gracze będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków nie będą dopuszczeni do gry.
 • L. O końcu gry decydują sędziowie. Żaden z graczy nie może kłócić się z sędzią.