Regulamin

Regulamin gry

Każda osoba uczestnicząca w grze Paintball organizowanej przez paintballpark.pl lub obserwująca tą grę musi podpisać niniejsza aplikację.

Po przeczytaniu i zrozumieniu wszystkich punktów tego Zrzeczenia podpisz się na jego końcu. Podpisując się zaświadczasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się z postanowieniami tego Zrzeczenia.

 1. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku złamania reguł gry i zasad bezpieczeństwa przez któregoś z graczy w czasie gry mogę zostać zraniony, bądź trwale okaleczony.
 2. Paintball pozostaje sportem niebezpiecznym, nawet wtedy, gdy przestrzegane są wszystkie zasady bezpieczeństwa. Z własnej i nieprzymuszonej woli akceptuję ryzyko w czasie uczestnictwa w grze paintball lub podczas jej obserwacji.
 3. Przyjmuję do wiadomości, że gdy nie założę maski ochronnej narażam się na poważne i trwałe rany oczu, włącznie z utratą gałki ocznej. Zgadzam się na założenie i nie zdejmowanie maski ochronnej w żadnych okolicznościach , kiedy jestem na polu gry, w zasięgu celu i każdym innym terenie, gdzie mogę być uderzony przez pocisk rozmyślnie bądź przypadkowo.
 4. Rozumiem, że chociaż personel będzie starł się zachować bezpieczeństwo i wymusić przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez wszystkich zawodników, mogę być zraniony przez osobę nie przestrzegającą tych zasad.
 5. Rozumiem że gra Paintball pociąga za sobą liczne ryzyka, jak np. ryzyko zranienia przez pocisk , zranienia z powodu awarii sprzętu paintbalowego użytego podczas gry, zranienia z powodu wad zarówno na naturalnych jak i wykonanych przez człowieka przeszkodach na polu gry.
 6. Potwierdzam, że mam dobre zdrowie, nie posiadam wad serca, dolegliwości bądź chorób, które mogłyby się pogorszyć lub być przyczyną zranienia, choroby bądź śmierci w wyniku wysiłku związanego z grą w paintball. Rozumiem, że w razie wątpliwości co do mego stanu zdrowia, jestem zobowiązany za skonsultowanie się z lekarzem przed grą w paintball.
 7. Jako warunek dopuszczający do udziału w grze paintball organizowanej przez paintballpark.pl, zrzekam się wszelkich praw jakie mogłyby mieć przeciw paintballpark.pl, właścicielowi terenu, producentowi sprzętu i ich właścicielom, personelowi i osób przez nich wyznaczonych do organizacji gry.
 8. Zgadzam się przestrzegać wszystkich punktów tej Deklaracji i w przypadku naruszenia któregokolwiek z nich płacić ewentualne odszkodowanie, osobom które poniosły szkodę, naprawić wszelkie zniszczenia oraz pokryć wszelkie szkody i wydatki powstałe w skutek nieregulaminowego zachowania, łącznie z wynagrodzeniami prawników.
 9. Nikt, włączając operatora pola nie ma prawa zmiany żadnego z warunków tej Deklaracji.
 10. Rozumiem, że jestem w pełni odpowiedzialny za sprzęt mi wypożyczony. W przypadku zagubienia bądź zniszczenia wypożyczonego mi sprzętu lub innych urządzeń należących do paintballpark.pl zobowiązuje się do uregulowania odszkodowania za ten sprzęt.
 11. Zgadzam się na przestrzeganie wszystkich poniższych zasad bezpieczeństwa.
 12. Zgadzam się dostosować do wszystkich punktów tej Deklaracji.
 13. W czasie gry może być użyta tylko amunicja zakupiona w paintballpark.pl