Regulamin
Każda osoba uczestnicząca w grze Paintball organizowanej przez paintballpark.pl lub obserwująca tą grę musi podpisać niniejsza aplikację.

Po przeczytaniu i zrozumieniu wszystkich punktów tego Zrzeczenia podpisz się na jego końcu. Podpisując się zaświadczasz, że przeczytałeś, zrozumiałeś i zgadzasz się z postanowieniami tego Zrzeczenia.

 • 1. Przyjmuję do wiadomości, że w przypadku złamania reguł gry i zasad bezpieczeństwa przez któregoś z graczy w czasie gry mogę zostać zraniony, bądź trwale okaleczony.
 • 2. Paintball pozostaje sportem niebezpiecznym, nawet wtedy, gdy przestrzegane są wszystkie zasady bezpieczeństwa. Z własnej i nieprzymuszonej woli akceptuję ryzyko w czasie uczestnictwa w grze paintball lub podczas jej obserwacji.
 • 3. Przyjmuję do wiadomości, że gdy nie założę maski ochronnej narażam się na poważne i trwałe rany oczu, włącznie z utratą gałki ocznej. Zgadzam się na założenie i nie zdejmowanie maski ochronnej w żadnych okolicznościach , kiedy jestem na polu gry, w zasięgu celu i każdym innym terenie, gdzie mogę być uderzony przez pocisk rozmyślnie bądź przypadkowo.
 • 4. Rozumiem, że chociaż personel będzie starł się zachować bezpieczeństwo i wymusić przestrzeganie zasad bezpieczeństwa przez wszystkich zawodników, mogę być zraniony przez osobę nie przestrzegającą tych zasad.
 • 5. Rozumiem że gra Paintball pociąga za sobą liczne ryzyka, jak np. ryzyko zranienia przez pocisk , zranienia z powodu awarii sprzętu paintbalowego użytego podczas gry, zranienia z powodu wad zarówno na naturalnych jak i wykonanych przez człowieka przeszkodach na polu gry.
 • 6. Potwierdzam, że mam dobre zdrowie, nie posiadam wad serca, dolegliwości bądź chorób, które mogłyby się pogorszyć lub być przyczyną zranienia, choroby bądź śmierci w wyniku wysiłku związanego z grą w paintball. Rozumiem, że w razie wątpliwości co do mego stanu zdrowia, jestem zobowiązany za skonsultowanie się z lekarzem przed grą w paintball.
 • 7.Jako warunek dopuszczający do udziału w grze paintball organizowanej przez paintballpark.pl, zrzekam się wszelkich praw jakie mogłyby mieć przeciw paintballpark.pl, właścicielowi terenu, producentowi sprzętu i ich właścicielom, personelowi i osób przez nich wyznaczonych do organizacji gry.
 • 8. Zgadzam się przestrzegać wszystkich punktów tej Deklaracji i w przypadku naruszenia któregokolwiek z nich płacić ewentualne odszkodowanie, osobom które poniosły szkodę, naprawić wszelkie zniszczenia oraz pokryć wszelkie szkody i wydatki powstałe w skutek nieregulaminowego zachowania, łącznie z wynagrodzeniami prawników.
 • 9. Nikt, włączając operatora pola nie ma prawa zmiany żadnego z warunków tej Deklaracji.
 • 10. Rozumiem, że jestem w pełni odpowiedzialny za sprzęt mi wypożyczony. W przypadku zagubienia bądź zniszczenia wypożyczonego mi sprzętu lub innych urządzeń należących do paintballpark.pl zobowiązuje się do uregulowania odszkodowania za ten sprzęt.
 • 11.Zgadzam się na przestrzeganie wszystkich poniższych zasad bezpieczeństwa.
 • 12.Zgadzam się dostosować do wszystkich punktów tej Deklaracji.
 • 13. W czasie gry może być użyta tylko amunicja zakupiona w paintballpark.pl


ZASADY BEZPIECZEŃSTWA.
WSZYSCY GRACZE UCZESTNICZĄCY W GRZE, BĄDŹ JĄ OBSERWUJĄCY MUSZĄ PRZESTRZEGAĆ TYCH ZASAD.
JAKIEKOLWIEK ICH NARUSZENIA SPOWODUJE USUNIĘCIE GRACZA Z POLA GRY.


 • A. Gogle muszą być założone przez cały czas gry.
 • B. Nie strzelaj w szyję i głowę.
 • C. Strzelaj tylko i wyłącznie na polu gry.
  Na wszystkich terenach poza polem gry wszystkie markery muszą być zabezpieczone.
 • D. Pod żadnym pozorem nie wspinaj się na jakiekolwiek budowle
 • E. Unikaj kontaktu fizycznego
 • F. Nie wnoś żadnego niebezpiecznego sprzętu żadnych urządzeń, materiałów pirotechnicznych lub eksplodujących.
 • O wszelkim sprzęcie który wnosisz poinformuj operatora.
 • G. Unikaj ryzyka
 • H. Nie odkręcaj butli Co2, ani żadnej części wypożyczonej broni.
 • I. Nie strzelaj na oślep, strzelaj tylko w cel który widzisz.
 • J. Nie strzelaj do zwierząt
 • K. Nie pal na polu gry, nie pij alkoholu podczas rozgrywek, nie zażywaj narkotyków
 • I. innych środków odurzających.
  Gracze będący pod wpływem alkoholu lub narkotyków nie będą dopuszczeni do gry.
 • L. O końcu gry decydują sędziowie. Żaden z graczy nie może kłócić się z sędzią.